Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

22 publicaties gevonden.

 • Motie Gft-ophaal

  D66 constateert dat in de wintermaanden minder behoefte is aan het aanbieden van Gft-afval in vergelijking met de overige maanden. In de motie Gft-ophaal wintermaanden verzocht D66 het college te onderzoeken in hoeverre het verlagen van de frequentie van de Gft-ophaal in de wintermaanden naar één keer per week leidt tot lagere kosten en dit…

  • Gepubliceerd op 26 november 2015
 • Motie zonne-energie uit geluidsschermen A1

  D66 heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. In deze motie heeft D66 het college verzocht met Rijkswaterstaat te onderzoeken of er door het combineren van de functie van geluidsschermen en zonnepanelen een realistische bijdrage kan worden geleverd (kosten versus opbrengsten) aan de doelstelling om in 2030 neutraal te zijn. De motie werd aangenomen.

  • Gepubliceerd op 26 november 2015
 • Motie Galgje

  De eventuele invoering van een forensenbelasting en toeristenbelasting is een terugkerende discussie. In deze motie dringen de partijen Lokaal Apeldoorn, VVD, CDA en D66 er bij het college op aan de invoering van de Forensenbelasting bij de Voorjaarsnota 2016 te schrappen. De motie werd aangenomen.

  • Gepubliceerd op 26 november 2015
 • Motie niet indexering

  De afgelopen jaren hebben culturele en sportinstellingen grote bezuinigingen ingeboekt. D66 is van mening dat een volgende bezuiniging een negatieve impuls geeft: de instellingen zouden niet moeten worden gestraft, maar juist beloond voor hun inspanningen om te bezuinigen. D66 heeft voorgesteld de niet-indexeringen van de uitgaande subsidies te betrekken bij de Voorjaarsnota 2016 en de…

  • Gepubliceerd op 26 november 2015
 • Motie marktgelden

  In de MPB werd geconstateerd dat markgelden al enige tijd niet kostendekkend zijn en wordt voorgesteld de marktgeleden voor 2016 te verhogen met 10%. Omdat veel mensen met plezier naar de markt gaan en het aantal markthandelaren terugloopt, stelt D66 aan het college voor te onderzoeken in hoeverre de gemeentelijke kosten voor de marktgeleden verlaagd…

  • Gepubliceerd op 25 november 2015
 • Motie met de stroom mee

  Op donderdag 2 oktober werd in de gemeenteraadsvergadering een besluit genomen over het vereenvoudigen van betaald parkeren. Aansluitend hierop heeft D66 samen met GroenLinks een motie ingediend die het college oproept mogelijkheden te onderzoeken waardoor het gebruik van elektrische auto’s kan worden gestimuleerd.

  • Gepubliceerd op 2 oktober 2015
 • Motie passend onderwijs

  • Gepubliceerd op 17 september 2015
 • Motie openheid van zaken

  • Gepubliceerd op 9 juli 2015
 • Motie onderste steen boven

  • Gepubliceerd op 9 juli 2015
 • Motie serieus verzoek

  • Gepubliceerd op 9 juli 2015