Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

78 publicaties gevonden.

 • Motie veilig fietsverkeer

  In de motie veilig fietsverkeer roept D66 samen met de fracties Christen Unie en GroenLinks het college op om met de scholen in gesprek te gaan over de veiligheid rondom scholen en in het algemeen gevaarlijke plekken voor fietsverkeer in Apeldoorn in kaart te brengen. Ook vraagt D66 het college samen met de scholen te…

  • Gepubliceerd op 26 november 2015
 • Motie goed gedrag wordt beloond

  Duurzaamheid is één van de speerpunten van gemeente Apeldoorn. Bovendien staat Apeldoorn in de top 5 van de gemeenten met het minste restafval en het beste hergerbuikpercentage. Naar mening van de PvdA, PSA, SGP, CDA, Lokaal Apeldoorn, GroenLinks en D66 motiveert het de inwoners van Apeldoorn niet om ze vervolgens te ‘belonen’ met een tariefsverhoging…

  • Gepubliceerd op 26 november 2015
 • Motie Koperen Kom

  D66 Apeldoorn presenteerde op 26 november met kosteloze ondersteuning voor de presentatie van Witteveen Architecten, een ‘Kans voor de toekomst’. Door een haven aan te leggen op het Zwitsalterrein kan de binnenstad met de omliggende wijken worden verbonden. De Koperen Kom, zoals de haven dan zou moeten heten de geeft een tastbare invulling aan de…

  • Gepubliceerd op 26 november 2015
 • Motie onterechte boetes rechtgezet

  Op 1 januari 2013 is de Fraudewet in werking getreden, waarin wordt bepaald hoe en wanneer boetes moeten worden opgelegd als men zich niet aan de regels van de bijstand houdt. Eind 2014 heeft de hoogste bestuursrechter onder andere geoordeeld dat het boeteregiem van deze wet onrechtmatig is. In de tussentijd zijn er door de…

  • Gepubliceerd op 26 november 2015
 • Motie verantwoord investeren in toekomstig onderwijs

  • Gepubliceerd op 26 november 2015
 • Motie eerlijke afvalstoffenheffing

  In de MPB 2016-2019 werd een verhoging van de afvalstoffenheffing voorgesteld, vanwege het doorrekenen van BTW op de personeelskosten van Circulus. D66 deed hierbij het voorstel om de volledige dividenduitkering van Circulus/Berkel ten gunste te laten komen van de Reserve huisvuilrechten en dit betrekken in het nog te behandelen afvalplan. De motie werd ingetrokken onder…

  • Gepubliceerd op 26 november 2015
 • Motie Gft-ophaal

  D66 constateert dat in de wintermaanden minder behoefte is aan het aanbieden van Gft-afval in vergelijking met de overige maanden. In de motie Gft-ophaal wintermaanden verzocht D66 het college te onderzoeken in hoeverre het verlagen van de frequentie van de Gft-ophaal in de wintermaanden naar één keer per week leidt tot lagere kosten en dit…

  • Gepubliceerd op 26 november 2015
 • Motie zonne-energie uit geluidsschermen A1

  D66 heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. In deze motie heeft D66 het college verzocht met Rijkswaterstaat te onderzoeken of er door het combineren van de functie van geluidsschermen en zonnepanelen een realistische bijdrage kan worden geleverd (kosten versus opbrengsten) aan de doelstelling om in 2030 neutraal te zijn. De motie werd aangenomen.

  • Gepubliceerd op 26 november 2015
 • Motie Galgje

  De eventuele invoering van een forensenbelasting en toeristenbelasting is een terugkerende discussie. In deze motie dringen de partijen Lokaal Apeldoorn, VVD, CDA en D66 er bij het college op aan de invoering van de Forensenbelasting bij de Voorjaarsnota 2016 te schrappen. De motie werd aangenomen.

  • Gepubliceerd op 26 november 2015
 • Motie niet indexering

  De afgelopen jaren hebben culturele en sportinstellingen grote bezuinigingen ingeboekt. D66 is van mening dat een volgende bezuiniging een negatieve impuls geeft: de instellingen zouden niet moeten worden gestraft, maar juist beloond voor hun inspanningen om te bezuinigen. D66 heeft voorgesteld de niet-indexeringen van de uitgaande subsidies te betrekken bij de Voorjaarsnota 2016 en de…

  • Gepubliceerd op 26 november 2015