Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

53 publicaties gevonden.

 • Als elke seconde telt

  Geacht college, 29 september is door de World Heart Federation uitgeroepen tot Internationale dag van het hart. Wat D66 Apeldoorn betreft een goed moment om stil te staan bij het moment dat het hart stopt met kloppen. Eén op de 1000 Apeldoorners krijgt per jaar een hartstilstand.[1]Voor hen is…

  • Gepubliceerd op 27 september 2018
 • Schriftelijke vragen over het binnenklimaat van klaslokalen in Apeldoorn

  • Gepubliceerd op 25 oktober 2017
 • Schriftelijke vragen over stembureau op station

  Op 15 maart 2017 waren er verkiezingen. D66 vindt het belangrijk dat zo veel mogelijk mensen gaan stemmen en drempels daartoe worden weggenomen. Een stembureau op het centraal station kan daar volgens ons aan bijdragen. D66 kreeg te horen dat er geen stembureau zal komen op het centraal station en stelde hierover vragen aan het…

  • Gepubliceerd op 21 februari 2017
 • Schriftelijke vragen Parkeerproblematiek De Groene Hoven

  Bij gezondheidscentrum De Groene Hoven is sprake van parkeerproblematiek. Het aantal parkeerplaatsen is onvoldoende en juist bij een zorgcentrum levert dat vervelende situaties op. Aanleiding voor D66 om hierover schriftelijke vragen te stellen aan het college van B&W. Klik hier voor meer informatie

  • Gepubliceerd op 20 februari 2017
 • Schriftelijke vragen DigiD

  In de Stentor van 8 februari stond een artikel waaruit blijkt dat de Stadsbank uit Apeldoorn de inloggegevens van DigiD aan cliënten zou vragen. D66 is kritisch over deze handelswijze, met name over hoe deze zich verhoudt tot de privacy van de cliënten van de stadsbank en stelde hierover vragen aan het college van B&W.…

  • Gepubliceerd op 8 februari 2017
 • Schriftelijke vragen over bevaarbaar kanaal

  Begin januari hoorde D66 dat door het financieel afhaken van de gemeente Heerde en Hattem het bevaarbaar maken van het Kanaal gemeente Apeldoorn als stip achter de horizon aan het verdwijnen was. D66 vond dat erg jammer en stelde hier samen met Lokaal Apeldoorn en het CDA vragen over aan het college. …

  • Gepubliceerd op 23 januari 2017
 • Schriftelijke vragen over kansenongelijkheid van kinderen

  In de Stentor van 29 november 2016 stond een opmerkelijk artikel over kansenongelijkheid tussen kinderen van laagopgeleide en hoogopgeleide ouders. D66 vindt dat alle kinderen gelijke kansen moeten krijgen en zag daarom reden vragen te stellen aan het college van B&W. Klik hier voor meer informatie

  • Gepubliceerd op 12 december 2016
 • Schriftelijke vragen nieuwe Wet natuurbescherming

  Op 1 januari aanstaande treedt de nieuwe Wet natuurbescherming in werking. D66 krijgt signalen dat gemeenten nog niet klaar zouden zijn voor de taken op het gebied van natuurbescherming en stelt hierover vragen aan het college. Klik hier voor meer informatie

  • Gepubliceerd op 22 november 2016
 • Schriftelijke vragen over ondermijning Jeugdzorg

  Op 5 november jl. verscheen er een artikel in NRC. De gemeente zou te veel op de stoel van de jeugdhulpverlener gaan zitten en daardoor de jeugdzorg ondermijnen. D66 is benieuwd naar de situatie in Apeldoorn en stelt hierover vragen aan het college. Klik hier voor meer informatie

  • Gepubliceerd op 8 november 2016
 • Vervolgvragen over datalek en schenden privacy

  Vorige maand heeft D66 uitleg gevraagd aan het college over hoe het staat met de Meldplicht datalekken. Deze week ontvingen wij antwoord op de vragen, waaruit bleek dat er sinds de inwerkingtreding van de Meldplicht negen datalekken binnen de gemeente hebben plaatsgevonden. Dit leidde tot ophef binnen de gemeenteraad en het stellen van vervolgvragen door…

  • Gepubliceerd op 20 oktober 2016