Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

14 publicaties gevonden.

 • Schriftelijke vragen over kansenongelijkheid van kinderen

  In de Stentor van 29 november 2016 stond een opmerkelijk artikel over kansenongelijkheid tussen kinderen van laagopgeleide en hoogopgeleide ouders. D66 vindt dat alle kinderen gelijke kansen moeten krijgen en zag daarom reden vragen te stellen aan het college van B&W. Klik hier voor meer informatie

  • Gepubliceerd op 12 december 2016
 • Schriftelijke vragen nieuwe Wet natuurbescherming

  Op 1 januari aanstaande treedt de nieuwe Wet natuurbescherming in werking. D66 krijgt signalen dat gemeenten nog niet klaar zouden zijn voor de taken op het gebied van natuurbescherming en stelt hierover vragen aan het college. Klik hier voor meer informatie

  • Gepubliceerd op 22 november 2016
 • Schriftelijke vragen over ondermijning Jeugdzorg

  Op 5 november jl. verscheen er een artikel in NRC. De gemeente zou te veel op de stoel van de jeugdhulpverlener gaan zitten en daardoor de jeugdzorg ondermijnen. D66 is benieuwd naar de situatie in Apeldoorn en stelt hierover vragen aan het college. Klik hier voor meer informatie

  • Gepubliceerd op 8 november 2016
 • Vervolgvragen over datalek en schenden privacy

  Vorige maand heeft D66 uitleg gevraagd aan het college over hoe het staat met de Meldplicht datalekken. Deze week ontvingen wij antwoord op de vragen, waaruit bleek dat er sinds de inwerkingtreding van de Meldplicht negen datalekken binnen de gemeente hebben plaatsgevonden. Dit leidde tot ophef binnen de gemeenteraad en het stellen van vervolgvragen door…

  • Gepubliceerd op 20 oktober 2016
 • Schriftelijke vragen meldplicht datalekken

  Internetgigant Yahoo is slachtoffer geworden van een mega-datalek: 500 miljoen accounts zijn er van haar ‘gestolen’. Dat geeft wel aan dat er veel over het lekken van gegevens te doen is. Begin 2016 is in Nederland de Meldplicht datalekken in werking getreden. Inmiddels zijn de eerste resultaten bekend: in een half jaar zijn er meer dan…

  • Gepubliceerd op 7 september 2016
 • Schriftelijke vragen over wachtlijsten Jeugdzorg

  Een kind met psychische problemen moet soms maanden wachten op gespecialiseerde hulp. Dat bleek uit het nieuws van afgelopen week. Het wachten is het gevolg van het feit dat het geld in gemeenten voor jeugdpsychiatrie in veel gemeente nu al bijna op is. De vraag of een kind met psychische problemen hulp krijgt, hangt vaak helaas…

  • Gepubliceerd op 1 augustus 2016
 • Vervolgvragen foto’s ID en personen door politie

  De D66-fractie is ter ore gekomen dat de politie op het Caterplein in Apeldoorn foto’s maakt van identiteitsbewijzen en de houders van de identiteitsbewijzen. D66 ziet de noodzaak er niet van in dat er foto’s worden gemaakt wanneer er na aanhouding en controle geen strafbare feiten aan het licht komen. Daarom heeft D66 hier op…

  • Gepubliceerd op 29 juni 2016
 • Schriftelijke vragen over fotograferen ID en houders

  De D66-fractie is ter ore gekomen dat de politie foto’s maakt van identiteitsbewijzen en de houders van de identiteitsbewijzen. D66 ziet de noodzaak er niet van in dat er foto’s worden gemaakt wanneer er na aanhouding en controle geen strafbare feiten aan het licht komen. Daarom heeft D66 vragen gesteld aan het de burgemeester. …

  • Gepubliceerd op 8 juni 2016
 • Schriftelijke vragen over gevaarlijke stoffen op het spoor

  Op 26 mei berichtte de NOS dat er veel meer gevaarlijke stoffen op het spoor worden vervoerd dan toegestaan. “D66 maakt zich zorgen om het schrikbarend hoge aantal wagons met gevaarlijke stoffen dat dwars door Apeldoorn rijdt”, aldus Dennis Russchen (D66). Hij heeft hier daarom vragen over gesteld aan het college.  Overschrijding De normen…

  • Gepubliceerd op 28 mei 2016
 • Schriftelijke vragen over pilot big data jeugd

  ‘Laten we het spel “Wie Is Het” spelen. Het is een vrouw. Haar leeftijd behoort tot de doelgroep, namelijk tussen de 15 en 25 jaar. Ze woont in het centrum. In een huurhuis. Studeert in Nijmegen. Draagt een bril. Haar huisarts bevindt zich in Osseveld-Woudhuis. Wie is het?’ De D66-fractie uit Apeldoorn stelt vragen…

  • Gepubliceerd op 12 mei 2016