Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

70 publicaties gevonden.

 • Vragen over docenten zonder diploma

  D66 heeft onderwijs hoog in het vaandel staan. Uit cijfers van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is gebleken dat bijna een kwart van alle lessen in het voortgezet onderwijs wordt gegeven door docenten die daartoe onvoldoende of helemaal niet bevoegd zijn. Ook van scholen in Apeldoorn zijn cijfers bekend die erop wijzen dat…

  • Gepubliceerd op 18 augustus 2015
 • Vragen inzake bezorgen paspoorten en rijbewijzen

  Voor D66 is het van belang dat de dienstverlening van de overheid zoveel mogelijk wordt afgestemd op de (veranderende) wensen van de burger. Een aantal gemeenten is in 2013 een pilot gestart waarin het bezorgen van paspoorten en rijbewijs op het huis- en werkadres mogelijk werd gemaakt. Met deze service wordt voorkomen dat men speciaal…

  • Gepubliceerd op 14 augustus 2015
 • Vragen over discriminatie arbeidsmarkt

  Op 14 augustus jl. heeft de D66-fractie vragen gesteld over discriminatie op de arbeidsmarkt binnen de gemeente Apeldoorn. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) bleek namelijk dat in de gemeente Den Haag sollicitanten van verschillende etnische achtergronden die met een gelijkwaardig cv solliciteerden, verschillende kansen op succes hadden. Hoewel het vaak onbewust…

  • Gepubliceerd op 14 augustus 2015
 • Vragen inzake zomerschool

  D66 vernam recent uit de media dat er in de zomerperiode van het jaar 2015 geen Zomerschool heeft plaatsgevonden.Zomerschool is bedoeld voor leerlingen uit groep 6 die in de zomerperiode iets extra’s kunnen gebruiken op het gebied van rekenen of taal. De reden dat dit schooljaar geen Zomerschool plaatsvond lijkt te berusten op een misverstand tussen…

  • Gepubliceerd op 11 augustus 2015
 • Vragen inzake payroll werknemers

  D66 vernam uit het nieuws dat 85% van de gemeenten bij het inlenen van personeel gebruik maakt van ‘payrolling’. Payrolling is een papieren constructie waarbij de werkgever zélf een kandidaat werft en selecteert, maar de kandidaat vervolgens niet zelf in dienst neemt. In plaats daarvan brengt de werkgever de kandidaat onder bij een extern bureau.…

  • Gepubliceerd op 11 juni 2015
 • Vragen inzake afhandeling facturen

  D66 hecht er waarde aan dat de gemeente Apeldoorn zich als een betrouwbare zakenpartner opstelt. Naast het feit dat dit bijdraagt aan een aantrekkelijk economisch vestigingsklimaat, is het ook een kwestie van fatsoen. Zowel in 2010 als in 2014 heeft de fractie van D66 daarom vragen gesteld over de afhandeling van facturen. …

  • Gepubliceerd op 6 mei 2015
 • Vragen over end-of-support Windows

  D66 heeft uit de media vernomen dat de Nederlandse overheid 1,7 miljoen euro betaalt voor extra ondersteuning aan 5000 PC’s die bij de overheid op Windows XP draaien. Aanleiding hiervoor is dat de ondersteuning van dit besturingssysteem in april 2014 afliep. Computers met Windows XP worden hierdoor kwetsbaarder voor virussen en andere beveiligingsrisico’s. …

  • Gepubliceerd op 1 mei 2015
 • Vragen over meldpunt zand- en grindpaden

  D66 luistert graag naar de inwoners van Apeldoorn en omliggende dorpen. Recent hebben wij signalen ontvangen over slecht begaanbare zand- en grindpaden in het buitengebied. D66 vermoedt dat de oorzaak hiervan ligt in slecht onderhoud van betreffende paden. Dit wordt door de dorpsbewoners van het buitengebied als erg vervelend ervaren, omdat er kans bestaat op…

  • Gepubliceerd op 28 april 2015
 • Vragen over Passend Onderwijs

  D66 heeft op 23 maart vragen gesteld aan het College van B&W over de nieuwe regels in het Passend Onderwijs. Op 17 april ontvingen wij antwoord op deze vragen. Wij zijn blij met de antwoorden, aangezien blijkt dat Apeldoorn het goed voor elkaar heeft in vergelijking met veel andere steden: er zijn maar vijf gevallen…

  • Gepubliceerd op 17 april 2015
 • Vragen over graffiti bij spoor

  D66 heeft deze week vragen gesteld over graffiti bij het spoor. Wij dienden hierover in de zomer van 2014 ook een motie in. Begin maart ontving de raad een brief met de stand van zaken: het college heeft onder andere afspraken gemaakt met Liander op de gaskasten in Apeldoorn graffitivrij te houden. De wijkraad Osseveld-Woudhuis…

  • Gepubliceerd op 21 maart 2015