Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Als elke seconde telt

Geacht college,

29 september is door de World Heart Federation uitgeroepen tot Internationale dag van het hart. Wat D66 Apeldoorn betreft een goed moment om stil te staan bij het moment dat het hart stopt met kloppen.

Eén op de 1000 Apeldoorners krijgt per jaar een hartstilstand.[1]Voor hen is snel starten met reanimeren van levensbelang. Als er gewacht moet worden op een ambulance voordat een reanimatie gestart wordt, dan is de overlevingskans nog maar 5 à 10 procent. Wordt er echter binnen 3 à 4 minuten gestart met reanimeren, dan kan de overlevingskans oplopen tot 60%.[2]

Een toegankelijk en zichtbaar AED-netwerk is hierbij essentieel en vanuit onder andere het Rode Kruis is al veel inzichtelijk gemaakt. Het Rode Kruis heeft bijvoorbeeld de EHBO app, net zoals de Hartstichting de app ‘Reanimatie’ heeft. In dit soort apps kan iedereen de dichtstbijzijnde AED opzoeken. Deze databases zijn echter niet gekoppeld aan de centrale database van Hartslag Nu. Hartslag Nu alarmeert burgerhulpverleners via hun oproepsysteem, maar kan dus niet uit alle AED’s putten. Daarnaast zijn veel AED’s alleen overdag toegankelijk, terwijl een hartstilstand juist ook na sluitingstijd kan plaatsvinden. Daarom zijn toegankelijke buitenkasten voor AED’s cruciaal.

Omdat D66 Apeldoorn grote waarde hecht aan een 24/7 dekkend en toegankelijk AED-netwerk, stellen we de volgende vragen aan het college:

  1. Is er in Apeldoorn een 24/7 dekkend en toegankelijk AED-netwerk, oproepbaar via Hartslag Nu? Met andere woorden, kan overal in Apeldoorn binnen 6 minuten een AED ter plaatse zijn?
  2. In hoeverre zijn AED’s (ook) aangemeld in de apps van Het Rode Kruis en de Hartstichting?
  3. Is het college het met D66 Apeldoorn eens dat een 24/7 dekkend AED-netwerk van groot belang is en welke stappen wil het college zetten om dit (nog meer) te bereiken?
  4. Is het college bereidt zelf het goede voorbeeld te geven door de gemeentelijke AED’s in een 24/7 toegankelijke buitenkast te hangen?
  5. Is het college bekend met de Taskforce QRS Nijmegen, studenten geneeskunde die reanimatiecursussen kunnen verzorgen op middelbare scholen? Ziet het college een kans om ook Apeldoornse scholen voor dit of een soortgelijk project enthousiast te krijgen?

Aanrijtijd ambulances

Gegevens over de aanrijtijden van ambulances in Apeldoorn zijn bij ons niet bekend, wel is het relevant om de aanrijtijd van een ambulance af te zetten tegen het AED-netwerk, zodat de urgentie beter duidelijk kan worden.

  1. Wat is de gemiddelde aanrijtijd van ambulances in Apeldoorn?
  2. Kan het college aangeven, in relatie tot het antwoord op vraag 6, of de aanrijtijd van de ambulance aanleiding geeft tot een extra impuls voor het AED-netwerk?

 

Koen Mookhoek                              Maarten van Vierssen

D66 Apeldoorn                                   D66 Apeldoorn

[1]https://www.hartstichting.nl/getmedia/a0879fe0-5a28-4b63-ba52-25d134c5c5e7/brochure-hartstichting-6minutenzone-gemeenten.pdf

[2]https://taskforceqrs.nl/nijmegen/

Gepubliceerd op 27-09-2018 - Laatst gewijzigd op 27-09-2018