Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Vragen over Passend Onderwijs

D66 heeft op 23 maart vragen gesteld aan het College van B&W over de nieuwe regels in het Passend Onderwijs. Op 17 april ontvingen wij antwoord op deze vragen. Wij zijn blij met de antwoorden, aangezien blijkt dat Apeldoorn het goed voor elkaar heeft in vergelijking met veel andere steden: er zijn maar vijf gevallen van uitval bekend.

Passend Onderwijs
Sinds 1 augustus 2014 zijn er nieuwe regels van kracht binnen het onderwijs. Scholen moet aan elk kind een passende onderwijsplek bieden. Al vanaf de invoering van het Passend Onderwijs zijn er berichten in de media dat veel ouders en onderwijsinstellingen moeite hebben met de uitvoering van de nieuwe wet. D66 heeft hierover op 23 maart vragen gesteld aan het college.

Beantwoording
Op 17 april werd antwoord ontvangen op de vragen. Daaruit bleek dat het college zich kan vinden in onze zorgen, maar de problematiek in Apeldoorn momenteel relatief beperkt is. In Apeldoorn gaat het namelijk slechts om vijf leerlingen die thuiszitten om factoren die te maken hebben met de organisatie van het onderwijs. D66 is gerustgesteld met de beantwoording, maar blijft het onderwerp goed in de gaten houden.

 

Gepubliceerd op 17-04-2015 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018