Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Schriftelijke vragen over lokale ondernemers

Voor D66 is de lokale economie een essentieel onderdeel voor de toekomst van Apeldoorn. In ons inkoop- en aanbestedingsbeleid benadrukt de gemeente Apeldoorn oog te hebben voor de lokale economie en het midden- en kleinbedrijf. D66 stelt daarom vragen aan het college over  de kansen van lokale ondernemers bij aanbestedingen.

Aanbesteding

In Apeldoorn zijn vele ondernemers gevestigd, groot en klein, met allemaal hun eigen kwaliteiten. Ondernemers die stuk voor stuk een volwaardige kans verdienen in het aanbestedingsproces. Het college heeft in haar bestuursakkoord de terechte ambitie uitgesproken dat het inkoop- en aanbestedingsbeleid transparant moet zijn en uitnodigend naar het Apeldoornse bedrijfsleven.

Voortrekken

Los van de wettelijke (on)mogelijkheden, is het volgens D66 niet wenselijk een bepaalde groep ondernemers voor te trekken; wij zouden immers ook niet willen dat iedere andere gemeente dat zou doen, waardoor ook onze ondernemers niet meer regionaal of landelijk zouden kunnen meedingen in inkoop- en aanbestedingstrajecten. Bovendien dient een goede prijskwaliteitsverhouding altijd uitgangspunt te blijven.

Oog voor lokale ondernemer

Wanneer wij in ons inkoop- en aanbestedingsbeleid benadrukken dat wij oog hebben voor de lokale economie en het midden- en kleinbedrijf, is het daarentegen wel van belang dat wij ze ook daadwerkelijk op ons netvlies hebben. Wat D66 betreft, verdienen onze Apeldoornse ondernemers daarom een podium en worden ze actief geïnformeerd. De overheid creëert tenslotte de kansen, maar het bedrijfsleven moet ze grijpen.

D66 stelt daarom de volgende vragen aan het college:

  1. Is het college het met D66 eens dat het lokale bedrijfsleven van groot belang is voor de economie, de werkgelegenheid en de levendigheid in Apeldoorn?
  2. Hoe gaat het college bereiken dat zij voldoende inzicht heeft in het aanbod van producten en diensten dat de Apeldoornse ondernemers te bieden hebben?
  3. Hoe geeft het college uiting aan haar ambitie om het inkoop- en aanbestedingsbeleid uitnodigend te maken naar het Apeldoornse bedrijfsleven, zonder dat de prijskwaliteitsverhouding daarbij uit het oog verloren raakt?
  4. Is het college bereid een inkoop- en aanbestedingskalender op de website van de gemeente Apeldoorn te publiceren om zo de transparantie te vergroten naar het (gehele) bedrijfsleven?
Gepubliceerd op 21-04-2016 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018