Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Schriftelijke vragen over pilot big data jeugd

‘Laten we het spel “Wie Is Het” spelen. Het is een vrouw. Haar leeftijd behoort tot de doelgroep, namelijk tussen de 15 en 25 jaar. Ze woont in het centrum. In een huurhuis. Studeert in Nijmegen. Draagt een bril. Haar huisarts bevindt zich in Osseveld-Woudhuis. Wie is het?’

De D66-fractie uit Apeldoorn stelt vragen over de Pilot Big Data Jeugd die de gemeente Apeldoorn wil uitvoeren en waarvan bericht werd gedaan in de Stentor. Uit het artikel blijkt dat gemeente Apeldoorn verschillende gegevens op het gebied van onder andere aangiftes, inkomensprofielen en schoolverzuim wil gaan gebruiken om de kans op jeugdcriminaliteit te voorspellen.

Pilot Big Data
De Pilot Big Data werd voor het eerst aangekondigd in de Veiligheidsbrief. Ook toen heeft D66 kritische reacties geuit op de Pilot. D66 maakt zich met name zorgen om de privacy. De burgemeester probeerde de zorgen weg te nemen met de opmerking dat door gegevens te anonimiseren, de privacywetgeving niet wordt geschonden. Dit stelde de D66-fractie niet gerust. Het krantenartikel heeft D66 aanleiding gegeven tot het stellen van vragen. De Democraten vragen het college, naar aanleiding van de zorgen over privacy, de pilot te heroverwegen.

Minority Report
De Pilot doet D66 aan taferelen denken uit de film Minority Report. “D66 vindt het ongepast dat jongeren op basis van stigma’s en beslissingen van computers in hokjes worden geplaatst”, stellen Mariëtta Buitenhuis en Haris Skalonjic, de fractieleden die de kwestie aan het college hebben voorgelegd. “Dit terwijl het onzeker is of hun privacy wordt gewaarborgd.” D66 is van mening dat bij deze kwetsbare doelgroep van jongeren terughoudend om zou moeten worden omgegaan met het gebruik van Big Data en hierbij van de overheid extra ethische verantwoordelijkheid mag worden verwacht.

Privacy
De gemeente Apeldoorn zegt dat bij het inzamelen van gegevens uiteraard rekening wordt gehouden met de privacy. Dit doordat de gegevens worden geanonimiseerd, dan wel gepseudonimiseerd en de proef is aangemeld bij de privacy waakhond, de Autoriteit Persoonsgegevens. Door de gegevens te anonimiseren, zou de gemeente Apeldoorn mogelijk niet meer aan de privacywetgeving behoeven te voldoen. Echter, D66 maakt zich toch zorgen over de zogenaamde anonimisering, aangezien het vaak toch mogelijk is om de gegevens te herleiden tot individuele jongeren. D66 illustreert dit in haar schriftelijke vragen aan de hand van het spel “Wie Is Het?”

Gepubliceerd op 12-05-2016 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018