Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie de weg kwijt

Wij hebben op de fractie regelmatig bezoek. Mensen met een probleem, mensen met een idee, wijkraden die iets willen aankaarten, alle mogelijke kwesties gaan over tafel.

Zo kregen wij voorzitter en bestuurslid van de wijkraad Zevenhuizen-Zuidbroek nog niet zo lang geleden op bezoek. Reden:  de al jarenlang slepende kwestie over het verkeer tussen Zevenhuizen en Zuidbroek. Zevenhuizen, een oude wijk, bijna klaar met het aanpassen aan de huidige tijd. Zuidbroek, een nieuwe wijk die, naar het zich laat aanzien, bij een aantrekkende economie afgebouwd zal worden.

Navraag leerde dat al vanaf begin 2000 de opvolgende colleges hadden geprobeerd een oplossing te bedenken die op draagvlak kon rekenen in beide wijken en ook de gemeenteraad verschillende keren had aangegeven de kwestie opgelost te willen zien. Er werden tellingen gedaan, er werden verschillende constructies uitgeprobeerd, maar geen van de oplossingen leidde tot een definitieve waar wijkbewoners zich in konden vinden.

De bestuursleden van de wijkraad Zevenhuizen-Zuidbroek waren bij hun bezoek duidelijk. Neem een besluit, linksom/rechtsom, neem een besluit. Een verkeersbesluit nemen is echter bevoegdheid van het college.

In november heb ik daarom wethouder Kruithof benaderd met een plan. Als we nou eens een gerenommeerd bureau inhuren, met zijn allen op onze handen gaan zitten en dat bureau de opdracht geven om verkeerstechnisch naar de kaart van Apeldoorn te kijken en in te zoomen op de beide wijken?  En de opdracht meegeven met de best mogelijke oplossing te komen. Daarbij de eisen van de bewoners mee te nemen, namelijk een open en korte ontsluiting tussen beide wijken, zodat op een gemakkelijke en veilige wijze de wijken onderling gemakkelijk te bereiken zijn. En die oplossing moet het dan zijn. Het zal onmogelijk zijn om alle bewoners tevreden te stellen, daar zullen we ons bij neer moeten leggen.

De wethouder zag er wat in en zo heb ik, na de VVD er collegiaal bij betrokken te hebben omdat zij al lang met dit onderwerp bezig zijn, bijgaande motie op 17 december j.l. ingediend die door alle partijen, behalve het CDA, ondersteund is.

Als signaal dat het ons allemaal ernst is, zowel college als gemeenteraad, wordt er een procesgroep opgericht met daarin drie raadsleden, die het tot doel heeft tot een aanvaardbare oplossing te komen met behulp van een verkeerstechnisch bureau. Vervolgens wordt de gemeenteraad geconsulteerd. Daarna besluit het college. Datum uitkomst van het onderzoek: 1 juli 2016.

Gepubliceerd op 17-12-2015 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018