Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie eerlijke afvalstoffenheffing

In de MPB 2016-2019 werd een verhoging van de afvalstoffenheffing voorgesteld, vanwege het doorrekenen van BTW op de personeelskosten van Circulus. D66 deed hierbij het voorstel om de volledige dividenduitkering van Circulus/Berkel ten gunste te laten komen van de Reserve huisvuilrechten en dit betrekken in het nog te behandelen afvalplan. De motie werd ingetrokken onder de voorwaarde dat het idee wordt betrokken bij het nog te bespreken afvalplan.

Gepubliceerd op 26-11-2015 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018