Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie Galgje

De eventuele invoering van een forensenbelasting en toeristenbelasting is een terugkerende discussie. In deze motie dringen de partijen Lokaal Apeldoorn, VVD, CDA en D66 er bij het college op aan de invoering van de Forensenbelasting bij de Voorjaarsnota 2016 te schrappen. De motie werd aangenomen.

Gepubliceerd op 26-11-2015 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018