Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie goed gedrag wordt beloond

Duurzaamheid is één van de speerpunten van gemeente Apeldoorn. Bovendien staat Apeldoorn in de top 5 van de gemeenten met het minste restafval en het beste hergerbuikpercentage. Naar mening van de PvdA, PSA, SGP, CDA, Lokaal Apeldoorn, GroenLinks en D66 motiveert het de inwoners van Apeldoorn niet om ze vervolgens te ‘belonen’ met een tariefsverhoging afvalstoffenheffing. De hiervoor genoemde fracties deden daarom een voorstel in 2016 in ieder geval geen tariefsverhoging afvalstoffenheffing toe te passen in de voorjaarsnota een voorstel te doen om de tariefsverhoging voor 2017 en verder zo laag mogelijk te houden. Het amendement werd aangenomen.

Gepubliceerd op 26-11-2015 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018