Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie marktgelden

In de MPB werd geconstateerd dat markgelden al enige tijd niet kostendekkend zijn en wordt voorgesteld de marktgeleden voor 2016 te verhogen met 10%. Omdat veel mensen met plezier naar de markt gaan en het aantal markthandelaren terugloopt, stelt D66 aan het college voor te onderzoeken in hoeverre de gemeentelijke kosten voor de marktgeleden verlaagd kunnen worden zodat lagere marktgelden in rekening kunnen worden gebracht. De motie werd aangenomen.

Gepubliceerd op 25-11-2015 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018