Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie niet indexering

De afgelopen jaren hebben culturele en sportinstellingen grote bezuinigingen ingeboekt. D66 is van mening dat een volgende bezuiniging een negatieve impuls geeft: de instellingen zouden niet moeten worden gestraft, maar juist beloond voor hun inspanningen om te bezuinigen. D66 heeft voorgesteld de niet-indexeringen van de uitgaande subsidies te betrekken bij de Voorjaarsnota 2016 en de bezuinigingen indien mogelijk niet door te voeren. De motie werd aangenomen.

Gepubliceerd op 26-11-2015 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018