Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie onterechte boetes rechtgezet

Op 1 januari 2013 is de Fraudewet in werking getreden, waarin wordt bepaald hoe en wanneer boetes moeten worden opgelegd als men zich niet aan de regels van de bijstand houdt. Eind 2014 heeft de hoogste bestuursrechter onder andere geoordeeld dat het boeteregiem van deze wet onrechtmatig is. In de tussentijd zijn er door de gemeente Apeldoorn wel gewoon boetes opgelegd. D66 heeft bij de begrotingsbehandeling het college verzocht tot een herbeoordeling van deze boetes over te gaan en het eventuele onterechte gedeelte terug te betalen. De motie werd aangenomen.

Gepubliceerd op 26-11-2015 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018