Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie vechtscheidingen

Veel echtscheidingen lopen uit op vechtscheidingen. Daar worden kinderen vaak de dupe van. In deze motie werd door de Christen Unie, CDA, SGP, PSA en D66 het college verzocht hiertegen actie te ondernemen door een Plan van Aanpak en de ouder over de negatieve gevolgen te informeren. De motie werd aangenomen.

Gepubliceerd op 26-11-2015 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018