Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie veilig fietsverkeer

In de motie veilig fietsverkeer roept D66 samen met de fracties Christen Unie en GroenLinks het college op om met de scholen in gesprek te gaan over de veiligheid rondom scholen en in het algemeen gevaarlijke plekken voor fietsverkeer in Apeldoorn in kaart te brengen. Ook vraagt D66 het college samen met de scholen te bezien welke maatregelen er nodig zijn om de veiligheid te verbeteren. De motie werd aangenomen.

Gepubliceerd op 26-11-2015 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018