Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie vreemd Kanaal Zuid

Op 21 februari 2021 ontving ik – en met mij waarschijnlijk ook de andere Apeldoornse raadsleden – een email van een inwoner uit Lieren. Deze schreef een korte maar krachtige boodschap over Kanaal Zuid en de verkeersveiligheid.

Als aanwonende van deze weg gaf deze inwoner aan hoe gevaarlijk hij deze drukke weg vindt. Naast een concreet voorstel om de hele weg veiliger te maken werd er een beroep gedaan op de Apeldoornse politiek. Vooral de zin waarmee de mail werd afgesloten – Wat kunt u voor de verkeersveiligheid betekenen? – was indrukwekkend.

Deze zin bleef mij bij en was voor mij de reden om contact te leggen met vertegenwoordigers van andere Apeldoornse raadsfracties om zo tot de motie te komen die op donderdag 11 maart tijdens de raadsvergadering is ingediend. Niet alleen het logo van D66 Apeldoorn stond op deze motie, 9 andere fracties dienden mede in.

Voor de tekst van de motie verwijs ik graag naar de bijgevoegde kopie, de motie is unaniem door de raad aangenomen.

Jeroen Slikker
raadslid

Gepubliceerd op 13-03-2021 - Laatst gewijzigd op 14-04-2021