Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Schriftelijke vragen over fotograferen ID en houders

De D66-fractie is ter ore gekomen dat de politie foto’s maakt van identiteitsbewijzen en de houders van de identiteitsbewijzen. D66 ziet de noodzaak er niet van in dat er foto’s worden gemaakt wanneer er na aanhouding en controle geen strafbare feiten aan het licht komen. Daarom heeft D66 vragen gesteld aan het de burgemeester.

Foto’s

D66 heeft vernomen dat jongeren op het Caterplein op verzoek van de politie hun identiteitsbewijs moeten tonen. De politie moet daar een reden voor hebben. Los van de vraag of die reden na controle terecht blijkt te zijn, maakt de politie een foto van zowel het identiteitsbewijs als van de houder van het identiteitsbewijs. Navraag leert dat de politie zegt niet te weten of deze handelwijze geoorloofd is en ook niet hoe lang en onder welke omstandigheden deze foto’s bewaard (mogen) blijven.

Identiteitscontrole

D66 heeft zich verbaasd over deze handelwijze van de politie. Het is algemeen bekend dat het controleren van identiteitsbewijzen behoort tot de taak van de politie: iedere Nederlander is immers verplicht vanaf 14 jaar een identiteitsbewijs te tonen, wanneer de politie of toezichthouders daar om vragen. D66 ziet echter de noodzaak er niet van in dat na aanhouding en controle, waarbij geen strafrechtelijke feiten aan het licht komen, er toch foto’s van de identiteitsbewijzen en houders worden gemaakt.

Privacy

Daarnaast ziet D66 het als een inbreuk op de privacy als er foto’s van identiteitsbewijzen worden gemaakt en bewaard, terwijl daar geen duidelijke aanleiding toe lijkt te zijn. D66 is op de hoogte van een evaluatie van de Wet politiegegevens, waaruit blijkt dat de politie al zeven jaar (!) op rij op essentiële punten niet voldoet aan privacywetgeving en dat bovendien wordt verwacht dat de politie ook de komende jaren de privacywet niet zal naleven.

Gezien het bovenstaande, stelt D66 de volgende vragen aan de burgemeester:

 1. Is de burgemeester er van op de hoogte dat de politie foto’s maakt van identiteitsbewijzen en de houders van identiteitsbewijzen?
 1. Hoe vaak maakt de politie gebruik maakt van deze handelwijze?
 1. Op welke gronden worden de foto’s gemaakt?
 1. Waarvoor worden de foto’s gebruikt en waarom is het maken van een foto nodig?
 1. Hoe voorkomt de burgemeester dat mensen die niets op hun kerfstok hebben, op deze manier onterecht in het politieregister terecht komen?
 1. Wat is de mening van de burgemeester over deze laakbare gang van zaken?
 1. Wanneer en op welke wijze worden de foto’s dusdanig verwijderd dat zij niet meer traceerbaar zijn?
 1. Is de burgemeester het met D66 eens dat deze handelwijze van de politie een inbreuk vormt op de privacy van Apeldoorners en dat de meeste mensen zich daar niet van bewust zijn? Met andere woorden: dat juist van de overheid in zo’n geval kan worden verwacht terughoudend te zijn?
 1. Is de burgemeester zich er van bewust dat mensen die een avondje uit zijn, schrikken van een dergelijke handeling?
 1. Welke acties is de burgemeester bereid te nemen tegen deze handelwijze van de politie?
 1. Hoever is het in dit kader, en in het licht van de mededeling van Minister van der Steur over de gebrekkige naleving van privacy, gesteld met de naleving van de privacywetgeving door de Apeldoornse politie

Gepubliceerd op 08-06-2016 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018