Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Schriftelijke vragen over gevaarlijke stoffen op het spoor

Op 26 mei berichtte de NOS dat er veel meer gevaarlijke stoffen op het spoor worden vervoerd dan toegestaan. “D66 maakt zich zorgen om het schrikbarend hoge aantal wagons met gevaarlijke stoffen dat dwars door Apeldoorn rijdt”, aldus Dennis Russchen (D66). Hij heeft hier daarom vragen over gesteld aan het college. 

Overschrijding

De normen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor worden op verschillende trajecten behoorlijk overschreden. Het traject Amersfoort-Apeldoorn spant de kroon, aldus NOS. Op dit traject mogen maximaal 10 wagons brandbaar gas (lpg) vervoerd worden per jaar. In negen maanden werden dat er echter 1900 (!).

Afspraken

Afgesproken is dat door Apeldoorn jaarlijks maximaal 10 wagons met brandbaar gas (lpg) mogen rijden, en 400 met zeer brandbare vloeistoffen (benzine). Andere gevaarlijke stoffen mogen helemaal niet door Apeldoorn per trein vervoerd worden.  Eerdere vragenOok andere partijen hebben in het verleden aandacht gevraagd voor deze problematiek. Zo zijn er in de Raadsvergadering van 16 oktober 2014 door PSA vragen gesteld over het aantal chloortreinen door Apeldoorn. In de beantwoording gaf de wethouder destijds aan dat het om een tijdelijke situatie ging en dat er aanvullende informatie gestuurd zou worden aan de Raad. In maart 2015 heeft wethouder Kruithof aangegeven dat nieuwe wetgeving er toe leidt dat het “het aantal wagons met gevaarlijke stoffen tot een klein aantal gemaximeerd wordt”.

Lees hier het bericht in de Stentor van 27 mei 2016

D66 stelt de volgende vragen aan het college:

1. Is het juist dat jaarlijks 1900 wagons met brandbaar gas dwars door Apeldoorn vervoerd worden, terwijl veel lagere aantallen zijn afgesproken?

2. Kan het college aangeven welke gevaarlijke stoffen door Apeldoorn worden vervoerd en om hoeveel wagons het per gevaarlijke stof gaat?

3. Hoe lang zal de tijdelijke situatie nog gaan duren dat er veel meer gevaarlijke treinen door Apeldoorn zullen rijden dan is afgesproken?

4. In hoeverre worden de Apeldoorners, door deze hoge aantallen wagons met gevaarlijke stoffen, blootgesteld aan veiligheids- en gezondheidsrisico’s?

5. Heeft het College een veiligheidsprotocol en -plannen paraat in geval er sprake is van een noodsituatie bij het vervoer van gevaarlijke stoffen per trein?

6. Wat heeft het College de afgelopen periode ondernomen om ervoor te zorgen dat “het aantal wagons met gevaarlijke stoffen tot een klein aantal gemaximeerd wordt”?

7. Wat gaat het College, nu de onderzoeksresultaten van de NOS bekend zijn geworden, ondernemen om het aantal wagons met gevaarlijke stoffen drastisch te beperken, tot de maximaal afgesproken aantallen?

Gepubliceerd op 28-05-2016 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018