Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Schriftelijke vragen Gewoon Toegankelijk

D66 heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W over de toegankelijkheid van de gemeentewebsite. Uit een toets van Gewoon Toegankelijk blijkt namelijk dat 90% van de pagina’s niet voldoet aan de webrichtlijnen die toegankelijkheid van de website waarborgen voor onder andere slechtzienden, slechthorenden en mensen met een handicap.

Nieuwe website
Met ingang van 1 oktober 2015 heeft gemeente Apeldoorn een nieuwe website. Op 19 november 2015 heeft er door Gewoon Toegankelijk een toets plaatsgevonden van de nieuwe website van gemeente Apeldoorn. Daaruit blijkt dat 90% van de pagina’s is afgekeurd en daarmee niet voldoet aan de webrichtlijnen. 0% van de pagina’s voldoet aan de webrichtlijnen en over 10% bestaat onduidelijkheid.

Waarborg toegankelijkheid
D66 betreurt dat de website van gemeente Apeldoorn slecht toegankelijk is en vraagt het college om een verklaring waarom zoveel pagina’s van haar nieuwe website zijn afgekeurd, zelfs meer pagina’s in vergelijking met de toets van haar oude website. “Sommige burgers ondervinden moeite met het gebruik van digitale middelen, zoals computers en internet. Tegelijkertijd vindt steeds meer communicatie en besluitvorming plaats langs de digitale weg”, stelt Mariëtta Buitenhuis, die de vragen samen met Paula Donswijk-Bot aanhangig maakt bij het College. “Juist daarom vindt D66 het belangrijk dat gemeente Apeldoorn zich inzet om de toegankelijkheid van de gemeentewebsite te waarborgen.”

Gewoon Toegankelijk
Gewoon Toegankelijk ondersteunt bij het verbeteren van de toegankelijkheid van overheidswebsites en toetst de overheidswebsites aan de webrichtlijnen. De webrichtlijnen waarborgen kwaliteit en toegankelijkheid, onder meer voor mensen die slecht kunnen zien of horen, moeite hebben met ingewikkelde teksten of geen muis kunnen gebruiken.

Uiterlijk
Los van de toegankelijkheid, lijkt er ook een hoop mis te zijn met het uiterlijk van de website. Een gemeentewebsite is volgens de Democraten erg belangrijk, omdat deze wordt gezien als het digitale boegbeeld van de stad. Volgens professionals oogt de nieuwe website “doods”, “sfeerloos” en zelfs “ouderwets”. De Stentor berichtte eerder dat zes website- en reclamebureaus gemeente Apeldoorn daarom gratis hun expertise aanbieden om de nieuwe gemeentelijke website een make-over te geven. De D66-fractie vraagt zich ook af hoe het hiermee staat.

Gepubliceerd op 04-03-2016 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018