Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

SV en beantwoording fusie personele unie Veluwse Onderwijsgroep

Schriftelijke vragen van de D66-fractie aan het college van B & W op grond van artikel 34 van
het Reglement van Orde betreffende fusie Stichtingen Personele Unie VOG, inclusief beantwoording: klik hier.

Gepubliceerd op 17-11-2020 - Laatst gewijzigd op 17-11-2020