Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

SV en beantwoording gebruik algoritmes

Schriftelijke vragen van de D66-fractie Apeldoorn (in navolging van D66 Arnhem en voorbereid door Maarten Venhoek van D66 Arnhem) aan het college van B&W op grond van artikel 34 van het Reglement van Orde betreffende de wijze waarop de gemeente Apeldoorn algoritmes toepast. Lees ze hier.

Gepubliceerd op 18-11-2020 - Laatst gewijzigd op 18-12-2020