Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Vragen inzake afhandeling facturen

D66 hecht er waarde aan dat de gemeente Apeldoorn zich als een betrouwbare zakenpartner opstelt. Naast het feit dat dit bijdraagt aan een aantrekkelijk economisch vestigingsklimaat, is het ook een kwestie van fatsoen. Zowel in 2010 als in 2014 heeft de fractie van D66 daarom vragen gesteld over de afhandeling van facturen.

Beantwoording
Uit de beantwoording van de vragen kwam naar voren dat de gemiddelde betaaltermijn in Apeldoorn 18 dagen bedraagt en dat de bewaking hiervan plaatsvindt door middel van een speciaal hiervoor ontwikkeld dashboard.

Onderzoek
In gezamenlijke opdracht van het ministerie van Economische Zaken, MKB-Nederland en VNO-NCW is er een onderzoek uitgevoerd om het betaalgedrag van lokale overheden in kaart te brengen. Uit dit onderzoek blijkt dat in 2014 de factuurafhandeling door de gemeente Apeldoorn slechts in 71% van de gevallen tijdig gebeurt. Met een gemiddelde betaaltermijn van 42 dagen staat Apeldoorn zeer laag op de ranglijst (nr. 336 van alle 393 gemeenten).

Wij constateren met verbazing dat de uitkomst van dit onderzoek in contrast staat met uw beantwoording van onze eerdere vragen. Dit geeft de D66-fractie aanleiding voor het stellen van de volgende vragen aan het college:

Gepubliceerd op 06-05-2015 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018