Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Vragen inzake Apeldoorn Stagestad

D66 is een partij die staat voor onderwijs. De fractie ziet graag dat de gemeente een rol speelt in de koppeling tussen onderwijs en het bedrijfsleven. Apeldoorn kent diverse onderwijsinstellingen. Om te zorgen dat er nog meer studenten naar Apeldoorn komen heeft D66, net als de rest van de gemeenteraad, op diverse momenten de wens uitgesproken tot het aantrekken van jongeren die in Apeldoorn stage willen lopen. Hiervoor is in 2012 een website opgericht: www.apeldoornstagestad.nl. Volgens berichten uit de media blijkt dat de website onder studenten en bedrijven amper bekend is. Daarom heeft D66 hierover vragen gesteld aan het college van B&W.

Schriftelijke vragen van de D66-fractie aan het college van B&W op grond van artikel 34 van het Reglement van Orde betreffende Apeldoorn Stagestad.

Apeldoorn, 5 oktober 2015

Geacht college,

D66 heeft onderwijs hoog in het vaandel staan. Uiteraard willen we naast het Saxion, Aventus, Helicon, Wittenborg University, Politieacademie en de Theologische Universiteit graag meer (hoger)onderwijsvoorzieningen in onze  gemeente. De gemeente heeft net als bedrijven en instellingen een maatschappelijke verantwoordelijkheid om opleidingsplaatsen van elk niveau aan te bieden. D66 ziet graag dat de gemeente een rol speelt in de koppeling tussen onderwijs en het bedrijfsleven.

De gemeenteraad heeft op meerdere momenten de wens uitgesproken tot het aantrekken van jongeren die in Apeldoorn stage willen lopen. Ook in het bestuursakkoord staat dat de gemeente zich deze bestuursperiode wil inzetten om van Apeldoorn een Stagestad te maken. Hiervoor is in 2012 o.a. een website opgericht: www.apeldoornstagestad.nl.

D66 heeft in 2014 geconstateerd dat de website nog steeds niet up to date is: veel van de bedrijven die op de website vermeld staan bieden geen stages meer aan. De website richt zich daarnaast voornamelijk op de sector ICT en Techniek. Daarom diende D66 hierover bij de afgelopen behandeling van de MPB een motie in. De motie riep het college op om de website te updaten, meer bekendheid aan de website te geven, maar ook een link te maken naar woningaanbod voor studenten, teneinde de mogelijkheid en de aantrekkelijkheid voor studenten om stage te lopen in Apeldoorn te vergroten.

Volgens een bericht uit de Stentor van 26 september j.l. blijkt dat Apeldoorn als Stagestad drie jaar na de oprichting nog amper bekend is. Van de 875 bedrijven die meewerkten aan een gemeentelijke enquête, bleek slechts 18% het begrip Apeldoorn Stagestad te kennen. Dit terwijl tijdens netwerkbijeenkomsten tussen de IT en de maakindustrie werd aangetoond dat er wel degelijk behoefte is om in stages te voorzien.

Gepubliceerd op 05-10-2015 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018