Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Vragen inzake payroll werknemers

D66 vernam uit het nieuws dat 85% van de gemeenten bij het inlenen van personeel gebruik maakt van ‘payrolling’. Payrolling is een papieren constructie waarbij de werkgever zélf een kandidaat werft en selecteert, maar de kandidaat vervolgens niet zelf in dienst neemt. In plaats daarvan brengt de werkgever de kandidaat onder bij een extern bureau. Nadeel hiervan is dat de werkgever niet zelf de werkgeversrisico’s draagt en er andere, vaak slechtere, arbeidsvoorwaarden gelden voor de werknemer.

Wet werk en zekerheid
De invoering van de nieuwe Wet werk en zekerheid beoogd dat werkgevers flexibele arbeidskrachten zoals deze zogenaamde payrollers eerder in vaste dienst nemen. De Tweede Kamer heeft met het aannemen van de motie Van Weyenberg (Tweede Kamerlid voor D66) de minister opgeroepen in de ‘geest van de wet te handelen’ en ‘niet met twee maten te meten’ in het oordeel over het personeelsbeleid van de overheid en het bedrijfsleven. Daarmee wordt de ontwikkeling bedoeld dat de overheid momenteel zelf ook nog een aanzienlijk aantal flexibele arbeidskrachten in dienst heeft. Minister Blok van Wonen en Rijksdienst heeft daarop volgend een toezegging gedaan dat payrollwerknemers die structurele werkzaamheden voor de Rijksoverheid verrichten in vaste dienst worden genomen. Tijdelijke en structurele vormen van payrolling zouden daarmee met ingang van mei 2016 niet meer bij de Rijksoverheid voorkomen.

Gezonde bedrijfsvoering
D66 beseft dat het hebben van een flexibele schil vaak van essentieel belang is voor een gezonde bedrijfsvoering. De inzet van payrolling bij de overheid is echter niet gepast zolang hiermee uiting wordt gegeven aan de oorspronkelijke gedachte van payrolling, namelijk het omzeilen van de werkgeversrisico’s en de werknemersbescherming. Hoewel er steeds meer wettelijke maatregelen worden om de negatieve aspecten te repareren, hechten wij er vooral waarde aan dat de overheid daadwerkelijk doet waar zij voor pleit en daarom zelf ook payrollwerknemers die structurele werkzaamheden verrichten in vaste dienst neemt. Hiermee voorkom je niet alleen een onwenselijke en onnodige tweedeling in het personeelsbestand, maar bied je eveneens gelijke arbeidsvoorwaarden aan iedere medewerker die structureel bij de gemeente werkzaam is.

De hierboven opgesomde ontwikkelingen geven de fractie van D66 aanleiding tot het stellen van de volgende vragen aan het college.

Gepubliceerd op 11-06-2015 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018