Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Vragen over meldpunt zand- en grindpaden

D66 luistert graag naar de inwoners van Apeldoorn en omliggende dorpen. Recent hebben wij signalen ontvangen over slecht begaanbare zand- en grindpaden in het buitengebied. D66 vermoedt dat de oorzaak hiervan ligt in slecht onderhoud van betreffende paden. Dit wordt door de dorpsbewoners van het buitengebied als erg vervelend ervaren, omdat er kans bestaat op ongelukken en het veel tijd en inzet kost om de gemeente te bewegen gaten op te vullen en nieuw zand/grind te storten.

Bovendien kan de gemeente in bepaalde gevallen aansprakelijk worden gesteld en zelfs strafrechtelijk worden vervolgd voor slecht onderhoud aan de openbare wegen in gevallen dat een gemeente nalatig is veiligheidsmaatregelen te treffen. Recent nog is gemeente Amsterdamvervolgd voor dood door schuld. Dit als gevolg van een dodelijk ongeval dat ontstond door een onveilige verkeerssituatie, terwijl hier door diverse buurtbewoners regelmatig over is geklaagd bij de gemeente.

Teneinde een beeld te krijgen van de omvang van het probleem, heeft de D66 fractie met hulp van de dorpsraden in kaart gebracht op welke plaatsen op dit thema overlast wordt ervaren. Hieruit kwam het volgende naar voren:

 • Achter de huizenblokken aan de Turfbergweg 50 t/m 4 in Radio Kootwijk ligt grind gestort. Er is een start gemaakt om het grindpad te herstellen vanwege een zeer slechte staat en enorme wateroverlast, maar dit is echter nog maar voor de helft bewerkstelligd.
 • Het zandpad aan de Burelhul te Radio Kootwijk wordt helemaal niet onderhouden, met als gevolg dat de automobilisten geneigd zijn gebruik te maken van het fietspad.
 • Aan de Gerritsflesweg te Radio Kootwijk is een leemweg aangebracht, die onvoldoende wordt onderhouden.
 • Bij de achteringang naar de huizen van Radioweg 22, 24 en 26, ook in Radio Kootwijk, bevindt zich een bosweg , waarvan achterstallig onderhoud wordt ervaren.
 • Aan de Seradellaweg vlak voor de grens bij Teuge bevindt zich een grindweg. Bewoners hebben al diverse keren contact gezocht met de gemeente, omdat zich vaak grote gaten in de weg bevinden. Er is hierdoor al een keer iemand van zijn fiets gevallen, ten gevolge waarvan de persoon zijn been heeft gebroken. De bewoners hebben de wens dat de weg wordt geasfalteerd, maar de gemeente heeft hieraan geen gehoor gegeven.
 • Aan de Engeland in Beekbergen, specifiek het gedeelte tussen nummer 5 en 22, wordt achterstallig onderhoud geconstateerd.
 • Ook aan het gedeelte tussen Engeland en de Engelanderkamp in Beekbergen wordt achterstallig onderhoud ervaren.
 • De Achterste Kerkweg, het gedeelte tussen De Hoeven en Kerkeveld in Lieren wordt niet goed onderhouden.
 • Aan de Soerensesteeg en het Blekemeer tussen de camping en de Uddelermeerweg in Uddel wordt achterstallig onderhoud ervaren.
 • In Hoenderloo wordt bij de paden van Staatsbosbeheer (SBB) achterstallig onderhoud ervaren.
  Het betreft hier ook een groot deel van het gebied Schenkenshul in Hoenderloo.
Gepubliceerd op 28-04-2015 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018