Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Vragen over realistisch softdrugsbeleid

D66 is voorstander van een realistisch softdrugsbeleid. Tegelijkertijd willen wij zo veel mogelijk overlast voorkomen. Bekend is dat hennepkwekerijen zorgen voor (brand)schade en overlast. Daarnaast wordt een groot deel van de politiecapaciteit ingezet voor het oprollen van hennepkwekerijen. Ondertussen blijft de zware, georganiseerde (drugs)criminaliteit gewoon bestaan. 

Onder druk
Hoewel er al jaren wordt gediscussieerd over het onderwerp, is het debat over het gedoogbeleid de afgelopen weken opnieuw leven ingeblazen. Aanleiding hiervoor is het rapport van de Vereniging Nederlandse Gemeenten over “het failliet van het gedogen”. Ondanks alle discussie, constateert de onderzoekscommissie dat het de gemeenten zijn die de grote problemen van het huidige softdrugsbeleid aan der lijve ondervinden, aangezien zij verantwoordelijk zijn voor de bestrijding van de criminaliteit die er omheen ontstaat. De VNG stelt voor om de impasse te doorbreken en pleit voor de legalisering van hennepteelt. D66 volgt de discussie nauwlettend.

Vragen
Om de discussie goed en eerlijk te laten verlopen, wilde D66 weten wat de maatschappelijke kosten zijn van het huidige repressieve beleid omtrent illegale hennepteelt. Daarom stelde fractie op 28 september vragen aan het college. Afgelopen week ontvingen wij hierop antwoord.

Beantwoording
Uit de beantwoording van de vragen bleek dat het college het met D66 eens is dat het softdrugsbeleid dat nu gevoerd wordt, onwenselijk is. Het college ziet echter geen ruimte om daar verandering in te brengen, omdat dit gezien wordt als een landelijke en niet een lokale beslissing. Uit de cijfers die in beantwoording van het college werden ontvangen, bleek dat van de periode 2010-2015 duidelijk is dat drie woningbranden zijn ontstaan als gevolg van illegale hennepkwekerijen. In de periode 2011-2014 werden jaarlijks gemiddeld 49 hennepkwekerijen opgerold, wel is hierin een stijgende lijn zichtbaar. Helaas zijn de cijfers over schade ten gevolge van de branden onbekend en wil de politie geen uitspraak doen over de politiecapaciteit die naar schatting uit gaat ter bestrijding van de hennepteelt en de kosten hiervan.

Gepubliceerd op 28-09-2015 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018