Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Vragen station Apeldoorn West

D66 is altijd voorstander geweest van een treinstation aan de westzijde van Apeldoorn. Volgens ons biedt het plan veel inwoners een extra treinstation dicht bij huis, is het goed voor het milieu en biedt het een mogelijke oplossing voor de parkeer- en verkeersproblemen in de buurt. Het station in Apeldoorn West is een terugkerend onderwerp, maar het is al even stil. Daarom stelt de D66-fractie hierover vragen aan het College van B&W.

Terugkerend onderwerp
Het treinstation ter hoogte van de wijk Orden en het dorp Ugchelen is vaker onderwerp geweest van discussie. Zo diende D66 hier in 2002 een initiatiefvoorstel over in. Voor het laatst werd in de Stentor van 11 september 2014 melding gemaakt van een onderzoek naar een stoptrein tussen Apeldoorn en Amersfoort. Als onderdeel van dit plan zou een station in Apeldoorn West gerealiseerd worden. Na de aankondiging van dit onderzoek heeft D66 geen nieuws meer over de plannen vernomen, wat aanleiding gaf tot vragen.

Voordelen
D66 is om verschillende redenen voorstander van een station in Orden. Ten eerste biedt het station de inwoners uit Orden, Ugchelen en Apeldoorn Zuidwest een treinstation dicht bij huis. Daarnaast is een treinstation goed voor het milieu, aangezien het reizen met het openbaar vervoer wordt bevorderd. Bovendien kan de halte een bijdrage leveren aan de nijpende parkeer- en verkeersproblemen in Apeldoorn West, waarover de raad binnenkort opnieuw debatteert. “Ook ziet het er naar uit dat het treinstation met relatief weinig geld gerealiseerd zou kunnen worden”, aldus Dennis Russchen, D66-raadslid die de vragen bij het College van B&W aanhangig maakt.

Vragen
D66 vraagt het college of door haar of samenwerkende partijen is onderzocht in hoeverre het realiseren van een station in Apeldoorn West haalbaar is en welke acties het college onderneemt om op deze plek een station te realiseren. D66 wacht het antwoord op de vragen dat voor 9 maart wordt verwacht met veel belangstelling af.

Gepubliceerd op 11-02-2016 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018