Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 11 juni 2021

Reactie D66 Apeldoorn op recente gebeurtenissen

Onlangs hebben Gavin Treep, Jeroen Slikker en Robert van Vliet aangegeven uit de D66 fractie te stappen.

De afgelopen periode is er veel gebeurd. Het afdelingsbestuur, onze lijsttrekker Bouwien ten Bokum, wethouder Maarten van Vierssen en raadslid Maria Camacho, hebben continu aangedrongen op een bemiddelingspoging. Helaas zonder resultaat.

Uiteraard blijft de D66 fractie achter het coalitieakkoord staan en blijven we samen ons uiterste best doen voor Apeldoorn en haar inwoners.

Afdelingsvoorzitter Gerjan van Engelenhoven: “Helaas hebben we een lastige periode achter de rug. Zoals eerder aangegeven begrijp ik niet waarom de drie raadsleden uiteindelijk op deze manier afgesplitst zijn en betreur ik dit zeer”. Van Engelenhoven doelt hierbij ook op zijn eerdere uitspraak zoals geparafraseerd in De Stentor ten aanzien van Robert van Vliet. “De bedoeling was om in algemene zin aan te geven dat er binnen onze partij geen ruimte is voor uitsluiting of discriminatie. Hierbij heb ik nooit de bedoeling gehad Van Vliet direct persoonlijk van discriminatie te beschuldigen. De eerdere uitspraken zijn uit zijn verband gerukt.” Het betreurt Van Engelenhoven dan ook dat zijn uitspraken verkeerd zijn overgekomen. Om dit misverstand recht te zetten wenst Van Engelenhoven dan ook te benadrukken dat hij Robert van Vliet niet van discriminatie of uitsluiting beticht of heeft beticht.

Met lijsttrekker Bouwien ten Bokum en een enthousiaste groep vrijwilligers kijken we met vertrouwen naar de toekomst. Ten Bokum: “Er is tijd nodig om deze wonden te laten helen en met elkaar te reflecteren, maar ook nu weer vooruit te kijken. Er staat veel op het spel. Met de juiste mensen moeten we nu hard aan het werk om het vertrouwen te herstellen. We zullen de kiezer niet teleurstellen en met een heel sterke kandidatenlijst en verkiezingsprogramma komen, waarin onze D66 standpunten stevig en onderscheidend voor Apeldoorn in naar voren worden gebracht.!”

De D66-fractie, lijsttrekker, wethouder en het afdelingsbestuur gaan samen met nieuwe energie aan de slag met de voorbereiding voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar.