Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 9 november 2018

Real-X is aan zet

Het onderwerp Real-X stond wederom op de agenda van de MPB 2019-2022 op donderdag 8 november. Een aantal partijen heeft een amendement ingediend om het afbouwen van de extra subsidie te stoppen. 

Vanuit D66 Apeldoorn hebben wij Real-X de afgelopen jaren gesteund om tot een gezonde organisatie te komen. Vorig jaar heeft onze fractievoorzitter van toen, Paula Donswijk, een zoveelste poging gedaan om de organisatie van RealX op de goede weg te krijgen. Helaas allemaal zonder succes aangezien de korting van €5.000 niet opgevangen kan worden.

Real-X heeft in het verleden jaarlijks €150.000 subsidie ontvangen. Dit bedrag is gerelateerd aan het leveren van jeugdzorg en hier is geen sprake van. Neemt niet weg dat er goede dingen gebeuren bij Real-X maar dat gebeurt ook bij heel veel andere instellingen en organisaties die geen subsidie ontvangen. Of bij sportverenigingen waar veel minder belastinggeld aan wordt besteed.
Omdat er geen jeugdzorg wordt geleverd (zoals we dat door professionals laten definiëren) wordt de subsidie terug gebracht naar €130.000. Dat gebeurt met een jaarlijkse korting van € 5.000.
De subsidie voor Real-X blijft €130.000 en dat vinden we als D66 Apeldoorn veel geld, zeker als je het afzet tegen heel veel organisaties die geen subsidie ontvangen en ook plaats bieden aan mensen in het autistisch spectrum of structuur bieden aan de dag (neem een gemiddelde voetbalvereniging bijvoorbeeld).
De motie hebben we daarom ook niet gesteund.

Wij vinden het bestaan en het voortbestaan van Real-X erg belangrijk. De geschiedenis laat zien dat er enorm veel hulp is geboden. Dit is een jaarlijks terugkerend fenomeen en vanuit de raad is dit jaarlijks gesteund. Toch is er ook jaarlijks met klem verzocht om de organisatie te professionaliseren. Onder druk wordt alles vloeibaar en volgens ons is dit de juiste stap om Real-X financieel gezonder te maken.

De ingezette vermindering van de subsidie zorgt voor nog meer maatschappelijke betrokkenheid. Diverse Apeldoorners meldden zich om Real-X te gaan helpen en te ondersteunen. Wij hopen dat dit positieve proces zich verder doorzet en dat ook sponsoren zich gaan melden. Dit past volgens ons goed bij een Apeldoornse manier van een sportvereniging met een gezonde vrijwilligerscultuur. Wij steunen het College in de afbouw van de extra subsidie en het handhaven van basissubsidie.