Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 21 mei 2021

Schriftelijke vragen betreffende monitoring burgers op sociale media

Op 18 mei 2021 stond in de Volkskrant een bericht over het onderzoek van de NHL Stenden Hogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen naar online monitoring burgers door gemeenten. Dit onderzoek naar het monitoren van, of meekijken met, burgers op sociale media door o.a. middel van het gebruik van nepaccounts is uitgevoerd in opdracht van onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap. Dit onderzoek roept vragen op rondom de rechtmatigheid. Daarom stellen de fracties Groei & Toekomst, D66 Apeldoorn, Gemeentebelangen en 50+ de volgende vragen: schriftelijke vragen.