Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 22 december 2009

"Schuldhulpverlening aan jongeren verdient aandacht"

Vrijdag 18 december jongstleden berichtten landelijke media[1] over jongeren die vanwege grote schulden steeds vaker stoppen met hun school of studie. Deze jongeren voelen zich gedwongen veel te werken om hun schuld af te betalen, waardoor hun studie vaak ‘tijdelijk’ stop wordt gezet en in veel gevallen niet meer wordt hervat. Direct gevolg hiervan is dat ze zonder diploma op de arbeidsmarkt komen. Vanuit de landelijke politiek wordt op dit  verschijnsel met zorg gereageerd.

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) is bang dat deze trend leidt tot een groei van het aantal ongediplomeerde jongeren en stelt voor dat gemeenten zich inzetten om jongeren aan het studeren te houden. Zij verwijst hierbij naar Nijmegen, waar de gemeente een actieve rol inneemt bij het saneren van de schuld van studenten. De schulden van een student worden tijdelijk door de gemeente overgenomen, waarbij de gemeente de student helpt met budgettering en toezicht houdt op de uitgaven. De student vervolgt tijdens dat project de studie. Daarna moet de schuld alsnog worden afgelost. Hoewel Apeldoorn geen studentenstad is van het kaliber Nijmegen, is schuldhulp voor jongeren ook hier van belang. D66 heeft daarom de volgende vragen:

  1. Herkent het College het verschijnsel dat in het artikel wordt beschreven?
    1. Zo ja, weet het college dan ook welke omvang dit heeft in Apeldoorn?
    2. Zo nee, waarom niet?
  1. Deelt het College de mening van D66 dat het belangrijk is dat jongeren hun diploma halen en dat de gemeente daarom waar nodig behulpzaam kan zijn in het bestrijden van de beschreven problematiek?
    1. Zo ja, is het College dan ook bereid het voorbeeld van Nijmegen te volgen?
    2. Zo nee, is het College dan voornemens de problematiek op een andere manier aan te pakken?

                                                               i.      Zo nee, waarom niet?

Paula Donswijk, fractievoorzitter

[1] http://www.telegraaf.nl/binnenland/5597650/__Student_stopt_studie_om_schuld__.html