Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

De economie van Apeldoorn

Als ondernemerspartij wil D66 verder werken aan een duurzame en toekomstbestendige economie van Apeldoorn. We maken het voor bedrijven en instellingen aantrekkelijk om zich in de gemeente te vestigen door ook te investeren in bestaande bedrijventerreinen. Hier kunnen ondernemers starten en groeien. Wij bieden kansen en werpen geen drempels op. Over vier jaar roemt iedereen Apeldoorn nog steeds als MKB-vriendelijkste stad van Nederland en als de stad waar innovatieve start-ups de ruimte en mogelijkheden krijgen zich te ontwikkelen.

Een gunstig vestigings- en ondernemersklimaat hangt met veel beleidsterreinen samen: met aantrekkelijke en veilige winkelstraten, een breed aanbod van cultuur en horeca, opgeleide werknemers, goede bereikbaarheid, betaalbare huisvesting en een mooie en groene omgeving. De rol van de lokale overheid is daarin voor D66 onmisbaar. Als overheid scheppen we duidelijke kaders waardoor er ruimte ontstaat voor ondernemers.

D66: economisch beleid gaat uit van wat wél kan in plaats van wat niet mag