Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Een nog veiliger Apeldoorn

Apeldoorn is een veilige stad. D66 vindt het van groot belang om dit zo te houden en verder te verbeteren. De gemeente kan slechts indirect invloed uitoefenen op de politie. D66 heeft altijd gepleit voor zoveel mogelijk agenten op straat en zal dat ook blijven doen. Bijzondere Opsporings Ambtenaren (BOA) van de gemeente vervullen een belangrijke taak als toezichthouder in de openbare ruimte. Het is belangrijk dat zij goed samenwerken met de politie. De brandweer valt inmiddels onder de Veiligheidsregio Noord-en Oost-Gelderland (VNOG) en niet meer onder de gemeente. D66 let er scherp op dat de VNOG geen blanco cheque krijgt. Wat ons betreft moet de overhead van de brandweer klein zijn en heeft de bemanning van de wagens prioriteit. Wij vinden ook dat er meer aandacht moet gaan naar preventie en brandsignalering.

D66: Apeldoorn is een veilige stad. D66 vindt het van belang om dit zo te houden en verder te verbeteren.