Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Een nog veiliger Apeldoorn

Zonder veiligheid en rechtsgelijkheid bestaat er geen vrijheid. D66 wil dat mensen zich vrij kunnen bewegen en in vrijheid keuzes kunnen maken over hoe zij hun leven vormgeven. D66 staat pal voor deze waarden. Vanzelfsprekend ligt hier niet alleen een taak voor de gemeente, veiligheid is ook een verantwoordelijkheid van mensen zelf.


Apeldoorn is een veilige stad. D66 vindt het van groot belang dit zo te houden en verder te verbeteren. Wij vinden het belangrijk dat we ons bij het maken van veiligheidsbeleid niet laten leiden door angst en kiezen daarom voor effectieve maatregelen in plaats van schijnveiligheid. D66 kiest in de eerste plaats voor de lange termijn en het voorkomen van criminaliteit.
Het streven naar veiligheid kan schuren met het streven naar vrijheid, zeker wanneer de privacy van mensen in het gedrang komt. D66 vindt dat vrijheden niet zomaar mogen worden opgeofferd en bestrijdt het ouderwetse beeld dat er een tegenstelling bestaat tussen privacy en veiligheid. Privacy maakt een belangrijk onderdeel uit van onze veiligheid en vrijheid, omdat we niet constant bekeken willen worden en we het recht hebben om met rust gelaten te worden.

D66: Apeldoorn is een veilige stad. D66 vindt het van belang om dit zo te houden en verder te verbeteren.