Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Het verkeer in Apeldoorn

Wij vinden het belangrijk dat Apeldoorners zich vrij kunnen bewegen. De vrijheid om te gaan en staan waar je wilt is immers een belangrijke verworvenheid. De economische groei zorgt voor toenemende verkeersdrukte en dat vraagt om slimme en schone maatregelen op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid.

Als iedereen de auto pakt, staan we voortdurend in de file, daalt de luchtkwaliteit en ontstaan onveilige situaties. D66 is dé fietspartij. Wij zetten in op de fiets als meer dan volwaardig alternatief voor vervoer in de stad. Daarnaast verdienen ook voetgangers ruim baan.
De reistijd tussen steden onderling is de afgelopen decennia al steeds korter geworden. De meeste winst in reistijd valt nu nog te behalen bínnen de stad. Er is volop ruimte voor verbetering tussen OV-knooppunten, woningen en kantoren.

D66: verkeer gaat niet alleen om de auto, maar over hoe mensen van A naar B gaan