Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Jeugdzorg in Apeldoorn

Jeugdzorg moet aansluiten bij de ondersteuningsvraag van de jongeren zelf en rekening houden met de situatie waarin ze opgroeien. D66 wil dat hulp aan jongeren tussen 18 en 23 jaar goed georganiseerd is. De gemeente stuurt actief op samenwerking tussen bestaande instellingen zoals het Jip en het CJG

D66 vindt dat de gemeente moet zorgen voor voldoende opvang en begeleiding voor jongeren om te voorkomen dat ze gaan zwerven.

D66 vindt dat in de jeugdzorg veel aandacht besteed moet worden aan de gezinssituatie. Er moet per gezin één zorgprofessional eindverantwoordelijk zijn. Ondersteuning moet gericht zijn op de uitkomst van de zorg, niet op omzet of aantallen behandeltrajecten.

D66: kinderen er weer bovenop helpen is vanaf 2015 de taak van de gemeente