Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Kunst en cultuur in Apeldoorn

Cultuur verbindt mensen onderling en leert ons zien wat waardevol is. Apeldoorn is prachtig en de brug naar het verleden. Kunst is de uiting van mensen om betekenis te geven aan hun leven.

De culturele sector levert een belangrijke bijdrage aan de Apeldoornse samenleving. Het zorgt voor de leefbaarheid in onze gemeente, het verhoogt de toeristische aantrekkelijkheid en die van Apeldoorn als vestigingsplaats. D66 Apeldoorn vindt dat er een tandje bij moet en ondersteunt daarom culturele organisaties en initiatieven.
We waarderen en erkennen de offers die de afgelopen jaren door de cultuursector zijn gebracht. D66 wil daarom gericht investeren in cultuur door een bijdrage te leveren in de opstartfase van initiatieven en door bijzondere eenmalige gebeurtenissen te ondersteunen. Daarbij blijven we ondernemerschap stimuleren en hebben we oog voor de steun van het publiek.

D66: kunst en cultuur zijn een belangrijk middel tot zelfontplooiing en een levensader van de stad