Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Onderwijs in Apeldoorn

Onderwijs is de belangrijkste aanjager van kansengelijkheid en persoonlijke ontwikkeling. D66 wil dat alle leerlingen worden gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen. Daarvoor is aandacht nodig; voor leerlingen die moeite hebben om mee te komen, maar ook voor leerlingen die een extra uitdaging kunnen gebruiken. Daarom maakt D66 zich hard voor het beste onderwijs in Apeldoorn, met eerlijke kansen voor iedereen, ongeacht zijn of haar afkomst.
Gedwongen thuiszitten is voor D66 onacceptabel. D66 is een voorstander van passend onderwijs waarbij elk kind een passende plek binnen het onderwijs krijgt. Hat mag daarbij niet uitmaken of het kind moeite heeft om mee te komen of juist hoogbegaafd is. Daarom heeft D66 mede het initiatief genomen om de problemen met de uitvoering van het passend onderwijs te onderzoeken en op te lossen.

D66: goed onderwijs is de basis voor een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt en is nodig voor een sterke economie