Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Werk en inkomen in Apeldoorn

Wij willen iedereen de kans bieden om mee te doen. Werk biedt mensen de kans om zich te ontplooien, leidt tot zelfredzaamheid en draagt bij aan geluk. Door op de eerste plaats werkgevers de ruimte te geven om te ondernemen, zal de werkgelegenheid groeien. Voor mensen die structureel weinig kansen krijgen, gaan we een stap verder omdat ook zij het verdienen om mee te doen.

De weg naar betaald werk loopt langs scholing, vrijwilligerswerk en andere vormen van deelnemen aan de maatschappij. We gaan uit van de mens en kijken naar wat iemand wél kan en wil. We zijn wel duidelijk wanneer iemand niet wil: overheidssteun is er niet voor niet-willers. Het armoedebeleid is wat D66 betreft specifiek bedoeld voor mensen die niet kunnen werken (ook ouderen en kinderen) en die geen kansen hebben op de arbeidsmarkt.

D66 zet zich in om de werkgelegenheid te behouden en indien mogelijk uit te breiden