Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Zorg en welzijn in Apeldoorn

De decentralisaties zijn spannend geweest omdat er veel taken bij kwamen terwijl het zorglandschap in ontwikkeling is. Toch is de complexe overheveling van zorgtaken naar de gemeente Apeldoorn goed verlopen. Dit is mede te danken aan de zorgvuldige voorbereiding en het harde werk van de professionals binnen en buiten de gemeente. Natuurlijk is het systeem nog niet af. D66 vindt dat we moeten leren van de dingen die minder soepel liepen. We willen in Apeldoorn de beste ondersteuning die betaalbaar en toekomstbestendig is. In dit Apeldoorns model is ruimte voor ieders eigen wil en levensvisie. Samen zijn we verantwoordelijk voor het welzijn van mensen die zichzelf niet kunnen redden.

Niet alle zorgtaken zijn een verantwoordelijkheid van de gemeente. De gemeente kan wel een coƶrdinerende rol hebben zodat iedereen weet waar die moet zijn en geholpen wordt. We willen niemand aan hun eigen lot over laten.

D66: goede zorg betekent welzijn