Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 10 november 2020

SV betreffende Verklaringen omtrent seksuele identiteit

Gisteravond is er in de Tweede Kamer besproken dat er scholen zijn die ouders bij het inschrijven van hun kind(eren) om een verklaring vragen waarin zij homoseksualiteit afwijzen. Deze manier van handelen werd tot onze grote verbazing door de minister goedgepraat en verdedigd in beantwoording op vragen door Kamerleden. Een schoolomgeving dient voor kinderen een veilige omgeving te zijn maar hoe kan dat als hun geaardheid door de school, hun ouders en anderen wordt afgewezen?

D66 Apeldoorn vindt dat er op geen enkele manier onderscheid gemaakt mag worden op basis van seksualiteit, gender of welke andere grond dan ook. Dat ouders via een door school verstrekt formulier wordt gevraagd en of worden beïnvloed om de geaardheid van hun kind(eren) af te wijzen vinden wij dan ook niet mogen. Daarom stelt de fractie van D66 Apeldoorn de volgende vragen aan het College: schriftelijke vragen.