Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 13 oktober 2018

Veiligheid in Apeldoorn

Het gaat goed met de veiligheid in Apeldoorn. Het is hier veiliger dan in vergelijkbare gemeenten, maar dat neemt niet weg dat we altijd moeten blijven kijken naar wat beter kan. Ook verandert de wereld om ons heen in rap tempo. Discriminatie is nog altijd een probleem en we zetten een kleine eerste stap om dat te veranderen.

Het belangrijkste punt voor D66 Apeldoorn tijdens deze bespreking was discriminatie. Het mag duidelijk zijn dat er voor discriminatie geen plek kan zijn in Apeldoorn. Toch krijgen we signalen uit de samenleving waaruit blijkt dat discriminatie nog altijd een issue is, ook in onze stad in het groen. Het vindt plaats op de arbeidsmarkt, in het onderwijs maar ook op straat. Denk bijvoorbeeld aan een zwangere vrouw die geen baan kan vinden, een leerling met een taalachterstand met ouders die minder snel de pen oppakken omdat hun kind toch ècht op de havo hoort of het naroepen van LHBTI op straat.

D66 Apeldoorn pleitte er dan ook voor om voor de bestrijding van discriminatie geld vrij te maken. Het is niet sec een veiligheidsthema, maar toch vinden we dat het ook in dit domein thuishoort. Een meerderheid van de  andere fracties waren er nog niet zeker van of discriminatie een probleem is en wilden het eerst inzichtelijk (laten) maken. Hiermee zetten we een eerste, kleine stap richting gelijke kansen voor iedereen. Over ongeveer een jaar zullen we de bevindingen kunnen lezen en wat D66 Apeldoorn betreft gaan we dan verder met grote sprongen.

1 van de thema’s waar extra aandacht naar uit zal gaan is digitale criminaliteit. D66 Apeldoorn is er erg blij dat we daar nu mee aan de slag gaan. Criminelen hoeven namelijk niet meer de straat op, maar kunnen gewoon vanaf hun zolderkamer grote schade aanrichten. Denk aan oplichting via Marktplaats, stelen van identiteitsgegevens maar ook het verspreiden van kinderporno. De gemeente gaat de komende 4 jaar kijken hoe zij dit kan bestrijden en gaat aan de slag met preventie.

Kortom, we zetten mooie stappen vooruit. Discriminatie, in welke vorm dan ook, is voor D66 Apeldoorn onacceptabel. We moeten snel sprongen zetten richting gelijke kansen voor iedereen.

Koen Mookhoek
Fractievertegenwoordiger D66 Apeldoorn