Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 26 september 2019

Westpoint wordt Woonpoint

D66 Apeldoorn reageert op buurtcomité Westpoint

 

Geachte mevrouw Verhagen,

Graag reageren wij op uw brief van 19 september j.l. namens het buurtcomité Westpoint en geven antwoord op uw vragen.

In Apeldoorn is er sprake woningnood. Starters, jongen mensen, moeten vaak jaren wachten voordat ze in aanmerking komen voor een woning. Ook is er grote behoefte aan meer woningen voor eenpersoons huishoudens. Deze brede behoefte in Apeldoorn kunnen wij niet negeren. Westpoint is een mooie aanvulling op het woningaanbod. Wij verwachten dat hier een fantastische woonlocatie wordt gerealiseerd waar veel mensen willen wonen. Dicht bij het centrum, in de buurt bij bossen en tegenover een park. Kortom een mooie omgeving.

Om onze reactie in de juiste context te plaatsen hechten wij eraan om iets verder te kijken dan het afgelopen jaar. Westpoint staat sinds 2008 leeg, na het vertrek van de Belastingdienst. Opeenvolgende College’s hebben weinig aandacht aan dit voormalige Stadskantoor besteed, door diverse redenen. Er was weinig (financiële) ruimte door de crisis, de kantorenmarkt was ingestort en het pand was onderdeel van een complex faillissement.

D66 Apeldoorn heeft zich in 2015 sterk gemaakt voor sloop van het gebouw Westpoint en de realisatie van een buurtsupermarkt op dezelfde locatie. Ondanks dat destijds de meeste omwonenden voor deze oplossing waren (ook toen is er een meningspeiling gehouden door de buurt), is de sloop destijds niet doorgegaan. Er was geen meerderheid in de gemeenteraad, mede door een stevige lobby vanuit de concurrerende supermarkten. Ook uw eigen buurtcomité heeft daar een bijzondere rol in gespeeld door eerst voor te zijn en later weer tegen.

Eind 2017 hebben we samen met CDA Apeldoorn het idee geopperd om Westpoint te slopen en te verbinden met het tegenoverliggende Beekpark. Het pand, bedacht in de jaren 60, geopend in 1972, is inmiddels door haar omgeving ingehaald. Echter, ook dit plan kon niet op een meerderheid rekenen in de gemeenteraad.
Leeg laten staan is geen optie, tel daarbij op de groeiende vraag naar (kleinere) woningen en de afnemende vraag naar kantoren. Zo ontstaat een logisch vervolgidee om Westpoint te gebruiken voor woningen. Hier kunnen wij ons wel in vinden.

Wij constateren dat in de periode dat BUN bezig was een supermarkt voor te bereiden er intensiever werd gecommuniceerd met inwoners dan nu. Wij weten niet wat hiervan de oorzaak is.

Wat betreft uw stelling dat de gemeente haar inwoners eerst moet betrekken voordat een projectontwikkelaar eigenaar van het pand wordt, herkennen wij een gemis aan historische kennis. Wij denken dat wanneer u zich verdiept in de complexe situatie van het eigenaarschap van Westpoint, u wel eens van gedachten zou kunnen veranderen.

Als het gaat over uw opmerking over het grote aantal inwoners dat gehuisvest gaat worden in Westpoint (300), merken wij op dat in de periode dat de Belastingdienst er gehuisvest was er ruim 600 mensen in het gebouw werkten. Een groot deel daarvan was forens en parkeerde de auto in de wijk.
Juist omdat het gebouw al zolang leeg staat, kan bijna niemand zich meer voor de geest halen hoe de dynamiek destijds was. Hiermee willen we aangeven dat het lastig is voor u om te vergelijken zonder een referentiekader. Wat ons betreft zien we de woonomgeving Westpoint als een verrijking.

Dan het punt van de 299 opvattingen. Als gemeenteraad moeten wij een afweging maken voor 162.000 Apeldoorners, inclusief die 299. Het is erg gemakkelijk om een vinkje te zetten op een formulier zonder dat de consequenties van keuzes duidelijk zijn. Wij denken namelijk dat u een andere reactie had gekregen wanneer de consequentie van sloop zou zijn dat Apeldoornse jeugd een jaar langer op een woning moeten wachten of dat de OZB met 5% omhoog gaat, omdat er een aantal omwonenden een pand niet mooi vindt.
Vanzelfsprekend snappen wij dat u die vraag niet zo stelt, maar als je een stad bestuurt, heb je wel die afweging te maken. Daarom kan het zijn dat de gemeenteraad in het algemeen en D66 Apeldoorn in het bijzonder, tot een andere keuze komt.

Samengevat, wij hechten veel waarde aan uw mening, net zoveel als van al die andere Apeldoorners. Deze opvatting nemen wij mee in onze definitieve keuze tijdens de politieke behandeling. Gelet op de reactie hiervoor zal het u niet verbazen dat wij voorlopig vasthouden aan de woningplannen zoals BUN die heeft verwoord.

Namens de fractie van D66 Apeldoorn,

Maarten van Vierssen
Fractievoorzitter