Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 4 oktober 2021

Woonagenda

Op 30 september is de woonagenda van Apeldoorn in de PMA besproken. D66 heeft zich hierbij ingezet voor stevigere ambities en doelstellingen waar het gaat om aantallen te bouwen betaalbare woningen. Ook moet wat D66 betreft de slagingskans voor een sociale huurwoning flink omhoog. Verder heeft D66 zich hard gemaakt voor een goede besteding van de verlaging van de verhuurderheffing: D66 wil dat dit geld wordt besteed aan meer nieuwbouw (van betaalbare, sociale huurwoningen) en verduurzaming van de sociale huurvoorraad. Er zijn momenteel nog veel sociale huurwoningen met onzuinige energielabels (D-G). De verduurzaming van deze woningen blijft ver achter, met alle extra energielasten voor de bewoners en onnodige uitstoot van dien. D66 wil dan ook dat het college bij de herziening van de woonagenda volop inzet op de verduurzaming van deze woningen. Later dit jaar komt het college terug bij de gemeenteraad met een herziene voorstel.