Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 16 oktober 2020

Wordt Park Noord de nieuwe toekomst van Zwitsal?

Op 8 oktober heeft de raad een presentatie gehad over het perspectief van het Zwitsal terrein. Het huidige gebruik van het terrein beperkt zich tot het behoud en verhuur van alle gebouwen en tot investeren in het openbaar gebied. Nu de verhuur van de panden waarvoor geen grote investeringen nodig zijn stagneert en het onderhoud en verval van de panden blijft toenemen, is het verder interen op de Zwitsal reserve een groot risico. De Corona crisis die ook huurders van het Zwitsal hard treft versterkt het probleem. Desondanks is dankzij de investeringen in de openbare ruimte, de cultuurhistorische erfgoed panden en de huurders de potentie van het terrein zichtbaar.

Projectontwikkelaars zijn geïnteresseerd om delen te kopen of een partnerschap aan te gaan om te komen tot een levendig en uniek woon- en werkklimaat in de kanaalzone. Dit is het moment om het toekomstbeeld vast te stellen en keuzes te maken.

Het college heeft drie scenario’s ontwikkeld: Park Noord, park Zuid en park Zwitsal. De grootste verschillen tussen de parken liggen op het toedelen van functies. Het college kiest voor het perspectief van ontwikkeling Park Noord met de volgende argumenten:

  • Realistische menging van wonen met overige functies.
  • Zwitsal park als schakel tussen het Zwitsal terrein, de Vlijt fase II en Marialust/Remeha.
  • Verdeling van grote groene open ruimtes over het terrein.
  • Ruimte voor grote en kleine evenementen.
  • Cultuur-historische structuur blijft overeind.
  • Grootste ‘overlastgevers’ aan de noordzijde in zone Fuite.
  • Relatief eenvoudig realiseerbaar.
  • Ruimte voor Nieuw Tech Park.

In januari 2013 werd het Zwitsal terrein door de gemeente gekocht. Vanaf het begin is de bedoeling geweest om woningen op het terrein te ontwikkelen.

De huidige visie is erop gericht om een mix te ontwikkelen waar wonen, werken, sporten en beleven worden gecombineerd. Mensen die daar gaan wonen kiezen bewust voor de reuring en ruis van dit project. De fractie van D66 staat positief tegenover deze ontwikkeling maar heeft nog niet een definitief standpunt ingenomen. Op 16 november zal een politieke markt plaatsvinden waarin de raad wordt geconsulteerd over dit project.

Wij zullen een afweging moeten maken tussen de verschillende belangen. Wel is het belangrijk om in het besluit de grote woningnood die wij in Apeldoorn hebben te betrekken maar ook het behoud van de historische waarde van het Zwitsal terrein.

Verder vinden wij ook essentieel dat net zoals bij andere plekken in de stad waar evenementen kunnen worden georganiseerd er ook voor het Zwitsalterrein een locatieprofiel moet worden opgesteld waar het element reuring wordt vastgelegd.

Luz Maria Camacho
Raadslid