Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 17 juli 2009

Zorgen bij D66 Apeldoorn over verkeersveiligheid

D66 Apeldoorn is verontrust over de inhoud het periodieke verkeersveiligheidsrapport van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland (ROVG). In dit rapport komt namelijk naar voren dat er in de gemeente Apeldoorn, in vergelijking tot gemeenten als Arnhem en Nijmegen, relatief veel verkeersslachtoffers vallen. In Apeldoorn vielen in 2007 8 doden en 124 zwaargewonden. In Arnhem en Nijmegen zijn die cijfers gemiddeld zo’n 50% lager.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Deze tussenstand baart D66 Apeldoorn zorgen. <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Paula Donswijk: “Verkeersveiligheid is een basisbehoefte in een drukke stad als Apeldoorn. Mensen moeten veilig over straat kunnen.”

“We willen weten of het verkeersveiligheidsplan nog actueel is, en wat het college gaat doen om het aantal ongelukken structureel omlaag te brengen. Deze toppositie heeft een wrange bijsmaak”, aldus Donswijk.

D66 heeft het college van B&W om opheldering gevraagd: 

Schriftelijke vragen van de D66 fractie aan het college van B&W op grond van artikel 34 van het Reglement van Orde inzake verkeersveiligheid Apeldoorn. 

Apeldoorn, 14 juli 2008,
 
Geacht college,

In de krant “De Tussenstand”, Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid, wordt groot geopend met de titel ’Burger verwacht meer maatregelen’. Uit het gepubliceerde overzicht per gemeente blijkt dat de gemeente Apeldoorn (155.021 inwoners) slecht scoort ten opzichte van vergelijkbare gemeenten. In Apeldoorn zijn 8 doden en 124 zwaargewonden in het jaar 2007 gevallen. In Arnhem (143.446 inwoners) en Nijmegen (161.000) zijn deze getallen aanzienlijk lager: 4 doden en 55 zwaargewonden, respectievelijk 3 doden en 72 zwaargewonden. [1]

D66 maakt zich zorgen over de grote hoeveelheid verkeersongevallen, zeker afgezet tegen omringende gemeenten, en komt in het licht van deze ontwikkelingen tot de volgende vragen: 

1.         Is het college op de hoogte van de genoemde cijfers uit het onderzoek van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland?

2.         De cijfers zijn zorgwekkend, en liggen onevenredig ver boven die van vergelijkbare steden. Heeft het college hier een verklaring voor?

3.         Heeft het college zicht op de meest onveilige kruispunten en verkeerssituaties? Zo nee, is het college bereid een inventarisatie te maken van situaties die een verhoogd risico dragen voor de verkeersveiligheid?

4.         Zijn er naar aanleiding van deze cijfers of eerdere signalen al stappen genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren? Zo nee, welke maatregelen gaat het college nemen om de verkeersveiligheid in Apeldoorn structureel te verbeteren?

5.         Is het verkeersveiligheidsplan van Apeldoorn, waar ook sprake van is in “De Tussenstand”, nog actueel?  Zo nee, waarom niet?


[1] http://www.rovg.nl/rovg/upload/File/Tussenstand%202008.pdf